• Topo-geodeetilised uurimistööd (erinevate planeeringute ja projektide koostamiseks).
  • Märkimistööd (trasside ja hoonete märkimised).
  • Teostumõõdistamised (ehitatud trassidele ja hoonetele)
  • Maakorralduslikud toimingud (katastriüksute moodustamine jagamine)
  • Maamõõdualased konsultatsioonid
  • GPS mõõdistused

 

 

   

Geodeetilised- ja Maakorralduslikud tööd:

Tallinna osakond: tel -53035207 Tartu osakond: tel - 5269707

e-post: info@armgal.ee